ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στους Συνέδρους θα χορηγηθούν 19 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Π.Ι.Σ. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του συνεδρίου στον κάθε σύνεδρο με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγεγραμμένοι που θα παρακολουθήσουν ζωντανά το συνέδριο θα λάβουν επίσης κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ηλεκτρονικό QR Code για την είσοδό τους στον συνεδριακό χώρο αλλά και οδηγίες για την τήρηση όλων των πρωτόκολλων για την ασφαλή διεξαγωγή συνεδρίων.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – COVID 19

Η διεξαγωγή του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19 και να διασφαλισθεί η υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων στο συνέδριο.